26 mar 2021

Brose i Volkswagen AG zawierają umowę Joint Venture

  • Celem partnerów jest stworzenie globalnego dostawcy systemów siedzeń samochodowych i koncepcji wnętrz pojazdów
  • Planowane jest rozszerzenie współpracy z Koncernem Volkswagen oraz innymi producentami samochodów
  • Brose i SITECH, będąca córką spółką Volkswagena, uzupełniają swoje kompetencje i portfolio 
  • Działalność Joint Venture ma podwoić obecne przychody SITECH do końca dekady, a liczebność załogi wzrośnie o jedną trzecią w tym samym okresie

Coburg / Wolfsburg, 26.03.2021. Grupa Brose i Volkswagen AG podpisały umowę Joint Venture w celu ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i produkcji kompletnych siedzeń, konstrukcji i komponentów siedzeń, a także rozwiązań w zakresie wnętrz pojazdów. Brose obejmie połowę udziałów w spółce córce Volkswagena SITECH. Brose i Volkswagen będą posiadać równo po 50 procent w planowanym Joint Venture. Strony uzgodniły, że przyszłe przedsięwzięcie będzie zarządzane i w pełni skonsolidowane pod względem handlowym w Grupie Brose. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy antymonopolowe oraz innym zwyczajowym warunkom wykonawczym. 

Spółka matka przyszłego przedsięwzięcia będzie nadal miała swoją siedzibę w Polsce, w Polkowicach. Obok istniejących zakładów zajmujących się rozwojem oraz produkcją w Europie Wschodniej, Niemczech i Chinach planowana jest ekspansja działalności w Europie, Ameryce i Azji. W skład Zarządu, który tworzyć będzie parytetowa liczba członków, wchodzić będą Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu ds. Rozwoju z ramienia Brose, jak również Członek Zarządu ds. Ekonomicznych oraz Członek Zarządu ds. Produkcji z ramienia Volkswagen AG.            

Celem Joint Venture jest osiągnięcie znaczącej pozycji jako Global Player na wysoce konkurencyjnym rynku siedzeń samochodowych. Z jednej strony spółka Joint Venture ma na celu rozszerzenie działalności wspólnie z Koncernem Volkswagen. Z drugiej strony planowane przedsięwzięcie, jako innowacyjny dostawca systemów kompletnych siedzeń, elementów i konstrukcji siedzeń, powinno w przyszłości generować znaczący udział w sprzedaży realizowanej dla producentów pojazdów spoza Grupy Volkswagen. W bieżącym roku finansowym Grupa SITECH spodziewa się obrotów na poziomie około 1,4 miliarda euro, generowanych przez ponad 5200 pracowników. Przewiduje się, że do 2030 roku wolumen transakcji w ramach Joint Venture podwoi się do 2,8 miliarda euro, a liczebność załogi wzrośnie do około 7000 pracowników, co odpowiadałoby wzrostowi zatrudnienia o około jedną trzecią. Dzięki temu wszystkie zakłady należące do spółki Joint Venture będą miały możliwość dalszego rozwoju.

Elastyczne i spersonalizowane opcje projektowania wnętrza pojazdu

W przyszłym Joint Venture firmy Brose i SITECH połączą swoje kompetencje i przygotowują się do przyszłych zmian na rynku siedzeń samochodowych i rozwiązań dla wnętrz pojazdów. Obecne trendy, takie jak elektromobilność, integracja systemów i jazda autonomiczna, zmieniają wymagania dotyczące wyposażenia aut przyszłości. Wnętrze pojazdów przekształca się w mobilną przestrzeń życiową, która łączy zwykłe wymagania dotyczące komfortu i bezpieczeństwa z nowymi, elastycznymi i spersonalizowanymi opcjami wyposażenia.

Planowana spółka Joint Venture opiera się na mocnych stronach i historii sukcesu firm Brose i SITECH. W dłuższej perspektywie planowane przedsięwzięcie powinno zająć pozycję wśród TOP 3 największych graczy w branży. Spółka Joint Venture będzie oferować swoim klientom wszystkie ważne produkty w całym łańcuchu wartości. Kompetencje i portfolio Brose i SITECH doskonale się pod tym względem uzupełniają. Jako wiodący dostawca konstrukcji siedzeń, Brose wnosi do współpracy wiedzę systemową i wieloletnie doświadczenie w manualnej i elektrycznej regulacji siedzeń oraz elementach zapewniających komfort użytkowników. Ten dostawca motoryzacyjny łączy swoje produkty mechatroniczne za pomocą oprogramowania i układów sensorycznych. Tak powstają inteligentne koncepcje wykorzystania wnętrza pojazdu. SITECH posiada rozległą wiedzę w zakresie rozwoju, montażu i logistyki kompletnych siedzeń i konstrukcji metalowych.

Utworzenie spółki Joint Venture podlega uzyskaniu zgody od organów antymonopolowych. Termin zakończenia tego procesu przewidywany jest do końca roku.

Kontakt dla prasy

Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, Coburg     

Katja Herrmann
Kierownik ds. Komunikacji zewnętrznej 
Telefon +49 9561 21 3430
katja.herrmann@brose.com 

Volkswagen Group Components

Ariane Kilian
Kierownik ds. Komunikacji      
Telefon +49 5361 9 76854
ariane.kilian@volkswagen.de

SITECH Sp. z o.o.

Marta Skowrońska
Komunikacja zewnętrzna
Telefon +48 795 160 922
marta.skowronska@pl.sitech-automotive.com

Zdjęcie / Źródło: Volkswagen


Opis zdjęcia: W pierwszym rzędzie - od lewej do prawej: Ulrich Schrickel, Prezes Zarządu Grupy Brose, Michael Stoschek, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Grupy Brose, Dr Herbert Diess, Prezes Zarządu Volkswagen AG, Thomas Schmall, Członek Zarządu Volkswagen AG, CEO Volkswagen Group Components. W drugim rzędzie, od lewej do prawej Tomasz Lewandowski, Prezes Zarządu SITECH sp. z o.o., Thomas Spangler, Zarząd ds. produkcji Grupy Brose, Ingo Fleischer, Członek Zarządu SITECH Sitztechnik GmbH., Andreas Jagl, Zarząd Interieur Brose.

O Grupie SITECH 

Ponad 5200 pracowników produkuje kompletne siedzenia i elementy konstrukcji siedzeń w sześciu zakładach produkcyjnych w Niemczech, Polsce i Chinach. Siedzenia i komponenty dostarczane są bezpośrednio na linie produkcyjne.
Ponadto ponad 200 inżynierów pracuje nad nowymi produktami. Obejmuje to całe spektrum rozwoju: od fazy wstępnej, poprzez konstrukcję prototypu, aż po wsparcie seryjne. SITECH Sp. z o.o. jest spółką - córką Volkswagen AG. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.sitech.com.pl

O Brose

Brose jest czwartym co do wielkości rodzinnym dostawcą motoryzacyjnym na świecie. Firma opracowuje i produkuje systemy mechatroniczne do drzwi i siedzeń pojazdów, a także silniki elektryczne i elektronikę, w tym do układu kierowniczego, hamulcowego, przekładni i chłodzenia silnika. Około 25000 pracowników w 65 lokalizacjach w 24 krajach wygenerowało w 2020 roku obrót na poziomie 5,1 miliarda euro.
Około 8 000 pracowników w 24 lokalizacjach w 12 krajach na całym świecie opracowuje, produkuje i sprzedaje konstrukcje i komponenty siedzeń. W dziale wnętrz 650 inżynierów i techników w Europie, USA i Chinach pracuje nad systemami siedzeń i dostosowywaniem wnętrz pojazdów. Wśród klientów jest ponad 50 producentów samochodów. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.brose.com.

Brose i Volkswagen AG zawierają umowę Joint Venture