24 kwi 2019

Listki CSR POLITYKI

SITECH Sp. z o.o. po raz kolejny została doceniona za osiągnięcia na polu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju i otrzymała SREBRNY LISTEK CSR.

16 kwietnia 2019 r. w Warszawie, po raz ósmy przyznane zostały przez Tygodnik POLITYKA, firmę doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu Listki CSR, jako wyróżnienie dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm.

 

SITECH Sp. z o.o. po raz kolejny została doceniona za osiągnięcia na polu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju i otrzymała SREBRNY LISTEK CSR.

 

Jak co roku analizowanymi obszarami były m.in. ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Prowadzenie działań biznesowych z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności społecznej stanowi priorytet naszej firmy. Realizujemy strategię CSR m.in. poprzez wspieranie innowacyjności, wspieranie pracowników w dziedzinach wolontariackich oraz działania zgodne z zasadami Compliance.

Wśród wyróżnionych firm znalazły się jeszcze dwie spółki koncernowe: Volkswagen Poznań oraz Volkswagen Motor Polska, które otrzymały Biały Listek CSR.

 

Listki CSR POLITYKI