7 mar 2019

Złota Statuetka oraz tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2018 dla SITECH Sp. z o.o.

W dniu 04.03.2019 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim zostały wręczone nagrody w XIX edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Patronat honorowy nad Konkursem objęła Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

SITECH Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem Lidera oraz otrzymała Złotą Statuetkę za wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi.  Nagrodę odebrała Edyta Zarecka – Dyrektor zarządzający ds. personalnych, IT i organizacyjnych.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlep­szych doświad­czeń prak­ty­cznych w zakre­sie zarządza­nia zasobami ludzkimi poprzez wyróż­ni­anie orga­ni­za­cji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania. Wybór laureatów poprzedził szczegółowy audyt oraz rekomendacje komitetu oceniającego.

Jesteśmy bardzo dumni z docenienia naszych dobrych praktyk. Wierzymy, że to co nas wyróżnia na rynku pracy to kapitał ludzki, dlatego nie wahamy się inwestować w naszych pracowników. 

Złota Statuetka oraz tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2018 dla SITECH Sp. z o.o.