Prowadzimy działania skierowane na budowanie trwałych i opartych na zaufaniu relacji z naszymi klientami i dostawcami. Działania te obejmują również promowanie wsród nich strategii społecznej odpowiedzialnosci biznesu. Spotykając się z nimi w ramach dialogu z interesariuszami, słuchamy ich oczekiwań wobec spółki.

Zwiedzanie fabryki SITECH Sp. z o.o.

Firma SITECH cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony innych przedsiębiorstw, jak i okolicznych szkół. Nasi goscie mają możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną oraz procesami produkcyjnymi firmy. Dla innych przedsiębiorstw, nie tylko z branży automotive, możemy być inspiracją do dalszego rozwoju, a dla uczniów - atrakcyjnym miejscem pracy w przyszłosci.

Zwiedzanie fabryki możliwe jest po uprzednim ustaleniu terminu.

Kontakt: Wioletta Cichla, +48 662198109

Regulamin zwiedzania Fabryki SITECH / Formularz zgłoszeniowy


Compliance w SITECH Sp. z o.o.

SITECH opowiada się za odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu oraz uczciwoscią w zawieraniu transakcji. Przeciwdziałamy korupcji oraz popieramy uczciwą konkurencję. Zasady Postępowania w Koncernie Volkswagen to zasady, które zostały stworzone po to, aby być drogowskazem, który obejmuje podstawowe zasady działania oraz wsparcia w pokonywaniu prawnych i etycznych wyzwań. Zasady postępowania to wewnątrzkoncernowe wytyczne, które obowiązują wszystkich pracowników spółki.

Compliance w SITECH stanowią:

  1. Zasady Postępowania w Koncernie Volkswagen
  2. Wytyczne organizacyjne, takie jak: - Instrukcja organizacyjna – „Zapobieganie konfliktom interesów i korupcji”, Instrukcja organizacyjna – „Zaproszenia i prezenty dla pracowników SITECH Sp. z o.o. i osób trzecich”, Instrukcja organizacyjna - "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy", Instrukcja organizacyjna - "System zarządzania ryzykiem", Instrukcja organizacyjna - "Weryfikacja uczciwosci i wiarygodnosci".

Potwierdzeniem w pełni przyjętych oraz realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo Zasad postępowania w koncernie VW jest dokument Polityka Compliance w SITECH Sp. z o.o.

W firmie została powołana instytucja Compliance Officer, która jest pierwszą osobą kontaktową przy sygnalizowaniu naruszeń.