Podstawą działania naszej firmy obok międzynarodowych konwencji, ustaw, przepisów krajowych oraz naszych wewnętrznych regulacji są również wartości koncernu Volkswagen.

Wartości koncernowe, takie jak:. „bliskość klienta, najwyższa wydajność, tworzenie wartości, zdolność do odnowy, szacunek, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój”, są podstawą wewnątrzkoncernowej współpracy oraz nieodłączną częścią zasad postępowania wpływających na pozytywny wizerunek i reputację naszego przedsiębiorstwa wśród Pracowników, dostawców i podmiotów kształtujących opinie publiczną.

Zasady postępowania w koncernie VW zostały stworzone po to, aby być drogowskazem, który obejmuje podstawowe zasady działania oraz wsparcie w pokonywaniu prawnych i etycznych wyzwań. Zasady postępowania stanowią wewnątrz koncernowe wytyczne, które obowiązują wszystkich naszych Pracowników i członków różnych gremiów, za przestrzeganie których każdy jest odpowiedzialny w równej mierze.


Podstawę działania Compliance w SITECH Sp. z o.o.  stanowią:

  1. Zasady Postępowania w Koncernie VW
  2. Wytyczne organizacyjne, takie jak: - Instrukcja organizacyjna – „Zapobieganie konfliktom interesów i korupcji” - Instrukcja organizacyjna – „Zaproszenia i prezenty dla pracowników SITECH Sp. z o.o. i osób trzecich”.

Potwierdzeniem w pełni przyjętych oraz realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo Zasad postępowania w koncernie VW jest dokument Polityka Compliance w SITECH Sp. z o.o.