Prowadząc działalność produkcyjną bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników. Wszystkim zatrudnionym w SITECH Sp. z o. o. zapewniamy bezpieczne warunki pracy, dbamy o ich zdrowie oraz rozwój kompetencji. Każdy pracownik jest dla nas najcenniejszym zasobem, ponieważ poprzez swoje zaangażowanie i pracę wpływa na sukces całego przedsiębiorstwa.

Wolontariat pracowniczy

Drużyna Szpiku SITECH  
skupia  w swoich szeregach osoby niosące pomoc chorym na białaczkę. Swoją postawą zachęcają pozostałych pracowników do zostania potencjalnym dawcą szpiku kostnego.

Członkowie Drużyny Szpiku biorą udział w biegach charytatywnych, organizują akcje promujące zapisywanie się do banku szpiku oraz pikniki charytatywne.

Stowarzyszenie „Sygnał Serca”
tworzy grupa ludzi, oferujących  pomoc osobom potrzebującym, chorym, opuszczonym i najuboższym. Swoim bezinteresownym wsparciem obdarzyli już wiele osób, a wśród akcji, jakie przeprowadzili należy wyróżnić: zbiórkę słodyczy i artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizację Dnia Dziecka oraz udział w ogólnopolskiej akcji wspierającej  ubogich Szlachetna Paczka. 

Klub Honorowych Dawców Krwi
ma na celu propagowanie wśród  pracowników SITECH idei oddawania krwi a tym samym niesienia bezinteresownej pomocy osobom chorym, lub po wypadkach. Członkowie Klubu do promocji swoich działań wykorzystują różnego rodzaju akcje i wydarzenia organizowane przez firmę jak: pikniki, spotkania z załogą, podczas których zachęcają kolegów do oddawania krwi.


Najlepszy pracodawca

Rozwój kompetencji
Inwestujemy w ciągły rozwój kompetencji naszych pracowników. W naszym Centrum Szkoleniowym doświadczeni trenerzy wewnętrzni przeprowadzają liczne szkolenia m.in. z przebiegu procesów produkcyjnych, ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Posiadamy szeroką ofertę szkoleń dostosowanych do potrzeb i oczekiwań każdego pracownika.                                                                                                                                                      

Ochrona zdrowia
Prowadzimy szereg programów mających na celu ochronę zdrowia naszych pracowników. Na terenie naszej fabryki funkcjonuje Ambulatorium, które zapewnia wszystkim zatrudnionym stałą opiekę medyczną. Ponadto wśród pracowników promujemy profilaktyczne badania i zdrowy styl życia organizując akcje edukacyjne i wydarzenia związane z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy, zachęcamy do bezpłatnego kontrolowania swojego zdrowia Każdy pracownik SITECH sp. z o.o. ma możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej. 


Dialog z partnerem społecznym

Przy SITECH Sp. z o.o. funkcjonują dwa związki zawodowe: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru Technicznego. Podstawą współpracy naszej firmy ze związkami jest Karta Stosunków Pracy Koncernu Volkswagen, która zakłada dwustronne konsultowanie, informowanie, a przede wszystkim współdecydowanie w kwestiach istotnych dla obecnej i przyszłej sytuacji naszej firmy. Partnerzy społeczni wspólnie z Pracodawcą organizują szereg inicjatyw m.in.  spotkania z załogą, pikniki rodzinne oraz turnieje sportowe.