Specjalista ds. analiz MES

Miejsce Polkowice
Forma Umowa o pracę
Kandydaci K/M

Główne zadania:

 • terminowe i jakościowe wykonanie analiz numerycznych produktu,
 • przygotowanie szczegółowych raportów z obliczeń zawierających m. in. przedmiot badań, cel, metodologię, wyniki oraz ich prezentacja,
 • uczestnictwo od strony technicznej w spotkaniach z klientami, dostawcami, uczelniami i innymi współpracującymi firmami,
 • przeprowadzanie analiz numerycznych MES (Crash-test, analiz quasi statycznych, symulacji tłoczenia), oraz weryfikacja analiz spoza działu,
 • analiza wyników rzeczywistych testów oraz walidacja symulacji numerycznych,
 • udział w projektowaniu i bieżącym nadzorowaniu budowy prototypu i produktu finalnego pod kątem symulacji tłoczenia,
 • budowa numerycznych modeli materiałów,
 • organizowanie i prowadzenie spotkań, konferencji w sprawach technicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym,
 • min. 5 lata pracy w dziale konstrukcyjnym,
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego,
 • znajomość programów komputerowych Microsoft Office, Pam Crash/Ls-Dyna, Autoform Ansa/Medina, Animator.
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, pracy w grupie,
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność, odporność na stres,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie należącej do największego europejskiego producenta samochodów Volkswagen AG,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • możliwość zdobycia interesujących doświadczeń,
 • indywidualne możliwości rozwoju zawodowego,
 • kontakt z nowymi technologiami,
 • bogaty pakiet benefitów pracowniczych (finansowe, pozafinansowe)
 • elastyczny czas pracy, home office,
 • opieka medyczna, pakiet sportowy.

Proces rekrutacji w SITECH

Proces rekrutacji w SITECH jest kilkustopniowy. W zależności od stanowiska oraz poziomu wymagań może być mniej lub bardziej rozbudowany i czasochłonny.

1

Analiza CV i listu motywacyjnego

2

Wywiad telefoniczny z kandydatem (opcjonalnie)

3

Testy kompetecyjno - osobowościowe

4

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

5

Sprawdzenie referencji (opcjonalnie)

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji wystarczy przesłać formularz aplikacyjny dostępny w zakładce „Oferty pracy” lub CV oraz List motywacyjny. Po dokładnej analizie nadesłanych dokumentów wybrane osoby zostają zaproszone do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego, którego główny trzon stanowi rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem działu oraz przedstawicielem działu personalnego. Podczas rozmowy badamy poziom wiedzy i umiejętności oraz motywację do pracy i oczekiwania Kandydata.

Uzupełnieniem rozmowy są testy kompetencyjno-osobowościowe. W zależności od stanowiska mogą to być rożnego rodzaju zadania praktyczne, kwestionariusze czy próbki pracy. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja odbywa się w formie ośrodków oceny (Assessment Centre).