W zarządzaniu firmą wspierają nas także certyfikowane systemy zarządzania, takie jak ISO 9001, ISO/TS 16 949, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IQ NET, AEO. Aby sprawniej zarządzać kwestiami związanymi ze zgodnościami, powołaliśmy Compliance Officera.

Jego rolą jest zapewnienie stałej zgodności przedsiębiorstwa, m.in. poprzez uwzględnianie wymogów prawnych i biznesowych, identyfikację istniejących oraz mogących się pojawić ryzyk związanych ze zgodnością, monitorowanie i ocenę skuteczności działania systemu oraz procedur zapewniania zgodności i procedur kontrolnych, dostosowywanie, koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie zapewniania zgodności i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, a także usprawnianie i monitorowanie procesów zarządzania zmieniającym się ryzykiem zgodności. 

ISO 9001 [IQ NET]

IQNet_449759 QM15_EN_Polkowice.pdf

pobierz

IQNet_30950030 QM15_EN_Głogów.pdf

pobierz

IQNet_30950820 QM15_EN_Września.pdf

pobierz

ISO 9001

Certyfikat ISO 9001
ISO_9001_PL_Polkowice.pdf

pobierz

Certyfikat ISO 9001
ISO_9001_DE_Polkowice.pdf

pobierz

Certyfikat ISO 9001
ISO_9001_EN_Polkowice.pdf

pobierz

Certyfikat ISO 9001
ISO_9001_PL_Gogw.pdf

pobierz

Certyfikat ISO9001
ISO_9001_DE_Gogw.pdf

pobierz

Certyfikat ISO9001
ISO_9001_EN_Gogw.pdf

pobierz

IATF 16949

Certyfikat IAFT 16949 
ISO_TS_16_949_Polkowice_PL.pdf

pobierz

Certyfikat IAFT 16949
ISO_TS_16_949_Polkowice_de_1.pdf

pobierz

Certyfikat IAFT 16949
ISO_TS_16_949_Polkowice_EN_1.pdf

pobierz

Certyfikat IAFT 16949
ISO_TS_16949_PL_Gogw.pdf

pobierz

Certyfikat IAFT 16949
ISO_TS_16949_DE_Gogw.pdf

pobierz

Certyfikat IAFT 16949
ISO_TS_16949_EN_Gogw.pdf

pobierz

ISO 14001

Certyfikat ISO 14001
UM_449759_PL.pdf

pobierz

Certyfikat ISO 14001
UM_449759_DE.pdf

pobierz

Certyfikat ISO 14001
UM_449759_EN.pdf

pobierz

ISO 14001 IQ NET

Certyfikat ISO 14001
IQNet_14001_EN.pdf

pobierz

BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007 
OH_449759_PL.pdf

pobierz

BS OHSAS 18001:2007OH_449759_DE.pdf

pobierz

BS OHSAS 18001:2007OH_449759_EN.pdf

pobierz

BS OHSAS 18001:2007 IQ Net OHSAS

Certyfikat IQ NET OHSAS
IQNet_OHSAS_EN.pdf

pobierz

ISO 50001

Certyfikat ISO 50001
ISO_50001.pdf

pobierz