Wartości koncernowe, takie jak:. szczerze i otwarcie rozmawiamy o trudnych tematach, dotrzymujemy słowa czy przejmujemy odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo, są podstawą wewnątrz koncernowej współpracy oraz nieodłączną częścią zasad postępowania wpływających na pozytywny wizerunek i reputację naszego przedsiębiorstwa wśród pracowników, dostawców i podmiotów kształtujących opinie publiczną.

Zasady postępowania w koncernie VW zostały stworzone po to, aby być drogowskazem, który obejmuje podstawowe zasady działania oraz wsparcie w pokonywaniu prawnych i etycznych wyzwań.

Zasady postępowania stanowią wewnątrzkoncernowe wytyczne, które obowiązują wszystkich naszych pracowników i członków różnych gremiów, za przestrzeganie których każdy jest odpowiedzialny w równej mierze. 

Podstawę działań Compliance w SITECH Sp. z o.o. stanowią:

 1. Zasady Postępowania w Koncernie VW 
 2. Wytyczne organizacyjne, takie jak:
  Dyrektywa koncernowa w zakresie gratyfikacji oraz unikania konfliktów interesów i korupcji w SITECH Sp. z o.o.
  Weryfikacja uczciwości i wiarygodności partnerów biznesowych

System sygnalizowania naruszeń

Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad wewnętrznych stanowią w Koncernie Volkswagen najwyższy priorytet. Możemy uniknąć szkód dla naszej firmy, naszych pracowników i partnerów biznesowych tylko wtedy, gdy przestrzegane są zasady i standardy. W konsekwencji naruszenia muszą być szybko rozpoznawane, przetwarzane i natychmiast usuwane.
 
Wymaga to czujności ze strony wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych, klientów i innych osób trzecich. Zgłoszenia do Systemu sygnalizowania naruszeń można składać w dowolnym czasie i w dowolnym języku. System sygnalizowania naruszeń gwarantuje najlepszą możliwą ochronę sygnalistom i osobom podejrzanym. Dochodzenie zostaje wszczęte dopiero po bardzo dokładnym zbadaniu faktów i uzasadnionym podejrzeniu naruszenia przepisów. Całe postępowanie jest ściśle poufne i możliwie jak najszybciej rozstrzygnięte.

 

Sposoby zgłoszenie naruszenia 

Zgłoszenie naruszenia do systemu sygnalizowania naruszeń może odbyć się w następujący sposób:

 1. Online: https://www.bkms-system.com/vw, Email: io@volkswagen.de
 2. Adres korespondencyjny:  Volkswagen Group Whistleblower System
  Box 1717, 38436 Wolfsburg, Niemcy
 3. Doręczenie osobiste: Investigation Office (K-ICW), Porschestraße 26-30
  38440 Wolfsburg (Downtown), Niemcy
 4. Całodobowa infolinia: 00 800 444 46300
 5. Rzecznicy (prawnicy zewnętrzni): http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.dehttp://www.ombudsmen-of-volkswagen.com
   
  W SITECH Sp. z o.o. powołano Pełnomocnika ds. Compliance, który również służy wsparciem: compliance@pl.sitech-automotive.com

Oświadczenie o niewolnictwie i handlu ludźmi

Jako część Grupy Volkswagen oraz celem zapewnienia większej transparentności prowadzonych działań SITECH Sp. z o.o. został zobligowany do publikacji Oświadczenia dotyczącego niewolnictwa i handlu ludźmi, zgodnie z Brytyjską Ustawą o Współczesnym Niewolnictwie z 2015 roku (Section 54 of the United Kingdom’s Modern Slavery Act of 2015).