Wartości koncernowe, takie jak:. szczerze i otwarcie rozmawiamy o trudnych tematach, dotrzymujemy słowa czy przejmujemy odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo, są podstawą wewnątrz koncernowej współpracy oraz nieodłączną częścią zasad postępowania wpływających na pozytywny wizerunek i reputację naszego przedsiębiorstwa wśród pracowników, dostawców i podmiotów kształtujących opinie publiczną.

Zasady postępowania w koncernie VW zostały stworzone po to, aby być drogowskazem, który obejmuje podstawowe zasady działania oraz wsparcie w pokonywaniu prawnych i etycznych wyzwań.

Zasady postępowania stanowią wewnątrzkoncernowe wytyczne, które obowiązują wszystkich naszych pracowników i członków różnych gremiów, za przestrzeganie których każdy jest odpowiedzialny w równej mierze. 

Podstawę działań Compliance w SITECH Sp. z o.o. stanowią:

  1. Zasady Postępowania w Koncernie VW 
  2. Wytyczne organizacyjne, takie jak:
    Dyrektywa koncernowa w zakresie gratyfikacji oraz unikania konfliktów interesów i korupcji w SITECH Sp. z o.o.
    Weryfikacja uczciwości i wiarygodności partnerów biznesowych
  3. System sygnalizowania naruszeń w koncernie Volkswagen

Jako część Grupy Volkswagen oraz celem zapewnienia większej transparentności prowadzonych działań SITECH Sp. z o.o. został zobligowany do publikacji Oświadczenia dotyczącego niewolnictwa i handlu ludźmi, zgodnie z Brytyjską Ustawą o Współczesnym Niewolnictwie z 2015 roku (Section 54 of the United Kingdom’s Modern Slavery Act of 2015).