1. Ogólne warunki zakupu   DE PL

  2. Zeszyt wymagań jakościowych - DE oraz załącznik DE

  3. Księga Bezpieczeństwa Wykonawcy  EN DE PL

  4. Specyfikacja wymagań energetycznych  DE PL

  5. Uregulowania w zakresie SZŚ dla Dostawców / Poddostawców  EN DE PL

  6. Uregulowania w zakresie SZŚ dla Wykonawców / Podwykonawców  EN DE PL