25 kwi 2019

„Praktyczne kształcenie studentów” - zakończenie drugiej edycji

„Praktyczne kształcenie studentów”, to projekt, który powstał w 2015 roku w wyniku współpracy firmy SITECH Sp. z o.o. z Politechniką Wrocławską oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK).

W 2016 roku ruszyła druga edycja tego projektu. Dla 4 studentów z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego rozpoczęła się przygoda łączącą naukę i studia z zagadnieniami praktycznymi w Spółce SITECH.

Z roku na rok ilość dni praktyk studentów w przedsiębiorstwie sukcesywnie wzrastała: w 3 i 4 semestrze przebywali 1 dzień w siedzibie Spółki w Polkowicach, a w trakcie 5 i 6 semestru były to 2 dni, natomiast w 7 semestrze były to już 3 dni. Poza egzaminami na uczelni studenci przygotowywali się również do egzaminu zawodowego AHK, składającego się z dwóch części. Po 6 semestrze nauki miała miejsce tzw. część teoretyczna oraz  praktyczna (z rysunku technicznego). Druga część egzaminu była połączona z obroną inżynierską na Politechnice Wrocławskiej, gdzie studenci pisali swoje prace dyplomowe na podstawie badań i testów przeprowadzonych w SITECH Sp. z o.o.

Wszyscy absolwenci osiągnęli na egzaminie pozytywny wynik.
Projekt zakończył się sukcesem nie tylko dla samych absolwentów, ale również dla Spółki SITECH, która pozyskała w ten sposób młodych pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym. Dzisiaj są to inżynierowie z tytułem zawodowym – Projektant techniczny. 

Uroczyste zakończenie projektu „Praktyczne kształcenie studentów”, odbyło się w Generalnym Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu w I kwartale 2019 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele SITECH, AHK, Politechniki Wrocławskiej, Generalnego Konsulatu RFN, samorządu oraz reprezentanci zaproszonych firm, którzy mieli okazję zapoznać się z całą strukturą i organizacją projektu.

 

„Praktyczne kształcenie studentów” - zakończenie drugiej edycji