Przed rozpoczęciem korzystania z witryny sitech.com.pl zarządzanej przez SiTech, zachęcamy do dokładnego zapoznania się z poniższym regulaminem.

Warunki użytkowania

Korzystając z tej witryny, akceptujesz, że zapoznałeś się i zgodziłeś przestrzegać niniejszych warunków. Nie zgadzając się z nimi, należy zaprzestać używania witryny. SiTech udostępnia swoją witrynę, produkty, i usługi wyłącznie osobom akceptującym te warunki.

Polityka prywatności

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, aby lepiej zrozumieć, jak gromadzimy dane o użytkownikach.

Własność intelektualna

Akceptując ten regulamin, zgadzasz się, że wszystkie treści dostępne na tej witrynie są własnością SiTech i jej podmiotów stowarzyszonych. Nie wolno kopiować ani redystrybuować żadnych materiałów bez zgody.

Konta użytkowników

Rejestrując się na naszej witrynie, jesteś odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych oraz za zabezpieczenie swojego konta. Wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem Twojego konta lub hasła spoczywają na Twojej odpowiedzialności.

Obowiązujące prawo

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się, że prawem obowiązującym będzie prawo polskie.

Spory

Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej witryny będą rozstrzygane przed sądem polskim, do którego jurysdykcji i właściwości użytkownik wyraża zgodę.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zwolnić SiTech z odpowiedzialności za roszczenia wynikające z używania lub nadużycia naszych usług.

Ograniczenie odpowiedzialności

SiTech nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z witryny.

SiTech zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.