Standardy Etyczne

W SiTech dążymy do utrzymania najwyższych standardów etycznych, które stanowią fundament naszej działalności i reputacji.

1. Misja i zasady

Przez ten dokument definiujemy główne zasady etyczne, które kształtują nasze działania oraz relacje z partnerami biznesowymi i społecznością.

2. Postępowanie

Jako kluczowe wartości, które nas kierują, uznajemy uczciwość, sprawiedliwość, przestrzeganie przepisów i poszanowanie dla każdego indywidualnego partnera.

3. Praktyki etyczne

Podczas podejmowania decyzji, nasze działania powinny być mierzone zestawem pytań, które filtrują każdą inicjatywę pod kątem zgodności z naszymi zasadami:

    • Czy to działanie wspiera ogólny dobrostan społeczności?
    • Czy moje postępowanie odzwierciedla standardy, które promujemy?
    • Czy moje zachowanie buduje zaufanie i szacunek wśród kolegów?

6. Szacunek dla godności człowieka

Wszystkie nasze interakcje są prowadzone z głębokim szacunkiem dla godności każdego człowieka, niezależnie od jego tła, przekonań czy pozycji.

Zobowiązujemy się do przestrzegania tych standardów, co jest kluczem do naszego sukcesu i trwałości.