6 lis 2017

Zawodowa Strefa 2017

W dniu 23.10.2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się kolejna edycja konferencji „Zawodowa Strefa 2017”. W tym roku wzięło w niej udział ponad 300 osób. Wśród nich m.in: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, firm działających w LSSE, samorządowcy, naukowcy, parlamentarzyści, studenci i uczniowie.

Celem konferencji było zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, szkołami technicznymi i branżowymi, uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo – badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem kształcenia dualnego oraz szkolnictwa branżowego i technicznego. Konferencję otworzyli dr Helena Babiuch, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Witold Lech Idczak, Prezes LSSE S.A.

Podczas tegorocznej konferencji wybranym Pracodawcom wręczone zostały nagrody w kategorii „Zawodowcy”.  W imieniu SITECH Sp. z o.o. statuetkę i wyróżnienie z rąk Prezesa LSSE S.A Witolda Lecha Idczaka oraz Minister Edukacji Anny Zalewskiej odebrała Anna Laprus (Rozwój personalny) oraz Beata Kłos (Kontakty zewnętrzne). To wspaniały dowód na to, że ukierunkowane działania naszego przedsiębiorstwa, będące silnie powiązane z rynkiem pracy oraz szkolnictwem zawodowym, są dostrzegane i doceniane zarówno przez instytucje jak i przez samych uczniów.

Zawodowa Strefa 2017