To ludzie są fundamentem i najcenniejszym zasobem firmy. Prowadząc działalność produkcyjną bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników. Wszystkim zatrudnionym zapewniamy bezpieczne warunki pracy, dbamy o ich zdrowie oraz rozwój osobisty. Wiemy, że to dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, osiągamy sukces.

Wolontariat pracowniczy SITECH

SITECH propagując idee społecznego zaangażowania, wprowadza dodatkowe narzędzie zarządzania organizacją, stanowiące aktywną formę dialogu społecznego oraz możliwość rozwoju osobistego dla pracowników.

Wolontariat pracowniczy to dobrowolne działania pracowników na rzecz dobra publicznego, wspierane przez pracodawcę finansowo, logistycznie, rzeczowo czy merytorycznie. Każdy pracownik SITECH ma prawo wykorzystać 8 godzin swojego czasu pracy w ciągu roku na działalność w ramach wolontariatu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

SITECH Sp. z o.o. wspierając wolontariat daje możliwość swoim pracownikom zrealizowania programu wolontariatu pracowniczego w postaci projektu, który sami stworzą. Pracodawca otwiera się również na niesie pomocy swoim interesariuszom. Poprzez instrukcję nt. udzielania pomocy finansowej/ rzeczowej dla interesariuszy zewnętrznych mogą oni składać wnioski z prośbą o wsparcie.


Czerpiemy z różnorodności

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. SITECH Sp. z o.o. jako firma społecznie odpowiedzialna ceni sobie różnorodność i to właśnie w niej upatruje swój przepis na sukces. Dzięki różnicom możemy wzajemnie się uzupełniać i inspirować, co umożliwia nam skuteczne działanie.

SITECH Sp. z o.o. została sygnatariuszem Karty Różnorodności, co jest dla nas zobowiązaniem do dalszego promowania tolerancji i równego  traktowania wśród naszych pracowników, wśród nas.

Dopełnieniem podpisania tego zobowiązania jest wdrożona w 2018 r. Polityka Różnorodności, która ma pełnić funkcję drogowskazu dla pracowników spółki.