XI Kongres Polska Chemia

XI Kongres Polska Chemia – najważniejsze wydarzenie branży chemicznej

Polska Izba Przemysłu Chemicznego ma przyjemność zaprosić na XI Kongres Polska Chemia – najważniejsze wydarzenie branży chemicznej w Polsce.

XI Kongres Polska Chemia odbędzie się w dniach 6 – 7 czerwca 2024 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Plan XI Kongres Polska Chemia
Plan XI Kongres Polska Chemia

Wśród uczestników i panelistów Kongresu znajdą się m.in.:

  • Waldemar Sługocki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
  • Miłosz Motyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Katarzyna Byczkowska – Prezeska Zarządu, Dyrektorka Zarządzająca, BASF Polska
  • Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ORLEN, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
  • Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu, Grupa Azoty
  • Kamil Majczak – Prezes Zarządu, Qemetica (do końca maja CIECH)
  • Konrad Tajduś – Prezes Zarządu, ANWIL
  • dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

oraz wielu innych ekspertów z renomowanych firm takich jak: Accenture, PERN, PCC Rokita, Rafineria Gdańska, ORLEN Południe, Maire, Hyundai Engineering i inni.

XI Kongres Polska Chemia 1 dzień
XI Kongres Polska Chemia 1 dzień
XI Kongres Polska Chemia 2 dzień
XI Kongres Polska Chemia 2 dzień

Szczególnie rekomendujemy udział w:

Otwarcie Kongresu i prezentacja Manifestu Polskiej Chemii

6 czerwca | 10.00 | Duża scena

W ramach inauguracji XI Kongresu Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński, przedstawi i podda dyskusji najważniejsze założenia postulatów branży chemicznej na nadchodzącą kadencję Parlamentu Europejskiego. Dokument będzie wytyczać kierunki rozwoju przemysłu chemicznego w kontekście unijnych regulacji dążących do zerowej emisyjności, uwzględniając potrzebę zachowania konkurencyjności i innowacyjności na globalnym rynku.

I Debata Strategiczna: “New Deal” dla Europy – jak nowa kadencja władz UE wpłynie na kształt i przyszłość branży chemicznej?

6 czerwca | 10.30 | Duża scena

Dyskusja otwierająca Kongres będzie dotyczyć możliwego wpływu polityki unijnej na przyszłość branży w Europie, zwłaszcza po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zostanie zwrócona uwaga na znaczącą rolę branży chemicznej w Polsce i na świecie, kluczowe wyzwania oraz European Industrial Deal jako potencjalny kierunek nowego programu strategicznego UE. Omówione zostaną metody ochrony rynku wspólnotowego, wpływ sankcji gospodarczych, nadchodząca Prezydencja Polski w Radzie UE i postulaty Polskiej Chemii.

Briefing prasowy Qemetica, Pracodawcy RP, Instrat – Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki

6 czerwca | 12.35 | Scena expo

Podczas briefingu prasowego zaprezentowane zostaną założenia Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki, który będzie monitorować i przedstawiać trendy w dekarbonizacji oraz zielonej transformacji polskiej gospodarki. Indeks dostarczać będzie kluczowych danych dla transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju oraz pomoże określić wyzwania dla biznesu w tych obszarach.

Key-note speech: Światowy outlook dla branży chemicznej

7 czerwca | 10.00 | Duża scena

Podczas wydarzenia Serge Lhoste, Managing Director, Global Chemical Strategy Lead w Accenture zaprezentuje „Światowy outlook dla branży chemicznej”. Przedstawi on aktualny stan światowego i europejskiego przemysłu chemicznego, wpływ uwarunkowań geopolitycznych i ekonomicznych, a także przyszłościowe trendy kształtujące polską i europejską chemię.

II Debata Strategiczna: Jak dziś prowadzić biznes, żeby odpowiadać potrzebom jutra?

7 czerwca | 10.30 | Duża scena

W trakcie II Debaty Strategicznej eksperci ocenią skuteczność mechanizmów ochrony rynku i wsparcia biznesu oraz omówią strategie zabezpieczające przemysł przed niestabilnością inwestycyjną i zależnością od dostaw z Azji.

Zakończenie XI Kongres Polska Chemia
Zakończenie XI Kongres Polska Chemia

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Kongresie Polska Chemia i do aktywnego uczestnictwa w panelach dyskusyjnych oraz sesjach tematycznych.

Podobne wpisy